Tweede druk All@Work | De aanpak voor participeren naar vermogen

 

  

Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. Met de Participatiewet werd ook dit boek, All@Work gelanceerd, dat speciaal voor de uitvoering van de Participatiewet is geschreven. Het is een praktische aanpak voor Participeren naar Vermogen. Centraal in de Participatiewet staat het realiseren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen participeren naar vermogen en gaan werken bij een reguliere werkgever op een reguliere werkplek.

 

Inmiddels hebben de boeken van de eerste druk de weg naar een divers gezelschap van professionals gevonden.  De implementatie van de Participatiewet is nog in volle gang. Het gedachtegoed van All@Work is bij een aantal uitvoeringsorganisaties volledig of deels geïmplementeerd. Bij sociale werkbedrijven of gefuseerde organisaties van SW en gemeente maar ook bij sociale ondernemingen die opereren op het snijvlak van de reguliere en gesubsidieerde arbeidsmarkt. Nu de tweede druk een feit is kunnen professionals opnieuw kennisnemen van het gedachtengoed uit dit boek.

 

Het boek All@Work is te bestellen voor € 28,95 inclusief BTW en verzendkosten op www.participerennaarvermogen.info. U kunt daar ook meer informatie lezen.


Publicaties en downloads

Hieronder enkele publicaties waarbij het optimalisering van de bedrijfsvoering centraal staat.


Sociaal bestek - mei 2015

De Participatiewet behelst een grote maatschappelijke opgave in een tijd van economische crises, grote werkloosheid en een geringe kans op werk. Alleen met een integrale aanpak, participatieve arbeidsintegratie genoemd, en de inzet van betrokken maatschappelijke partijen kan de Participatiewet een succes worden.

Download
Aanpak Participatiewet
Sociaal-Bestek-juni2015.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

SW journaal - oktober 2014

Arbeidsontwikkeling 2.0. Re-integratie die gericht is op participeren naar vermogen kan niet zonder arbeidsontwikkeling. En die arbeidsontwikkeling moet op een andere leest geschoeid worden.

 

 

  

Download
SW journaal - arbeidsontwikkeling 2.0.pd
Adobe Acrobat document 65.6 KB


SW journaal: Eigen kracht en Lean

Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties het slank maken van de bedrijfsvoering combineren met een menselijke aanpak

Download
Eigenkracht-en-lean.pdf
Adobe Acrobat document 177.3 KB

Whitepaper: Participatieprocesmodel (Mavim)

Hoe kunnen gemeente en uitvoerders ervoor zorgen dat burgers goed begeleid worden in het vinden en houden van betaald werk. In het boek All@Work is de aanpak uitgewerkt. LooV Advies ontwikkelde in Mavim Rules het participatieprocesmodel dat zorgt dat uitvoerders het participatieproces kunnen borgen.

Download
Mavim-Participatieprocesmodel.pdf
Adobe Acrobat document 318.4 KB