Missie en diensten

Wij geloven dat organisaties goed kunnen presteren als het nastreven van een effectieve organisatie wordt gecombineerd met respect voor de essentie en het waarom van de dienstverlening.  Mensen maken hierin het verschil. Mensen als medewerkers en als klant: burgers, leerlingen, patiënten, huurders. De samenhang die ontstaat door procesgericht te werken maakt het mogelijk dat organisaties met minder middelen goed gaan presteren. 

 

 

Strategie en beleid

Strategiebepaling, een goede regie op de samenhang tussen vraagstukken en krachtig verandermanagement zijn noodzakelijk om de huidige en toekomstige veranderingen om te zetten in resultaten.  Wij zetten met u samen de noodzakelijke stappen en realiseren de juiste vertaling naar strategie, beleid, organisatie- en procesinrichting en management. De bestaande organisatie is daarbij het vertrekpunt.

 

Procesmanagement

Procesdenken en doen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Hoe krijg je echt grip op de bedrijfsvoering? Hoe integreren we het procesdenken in de organisatie en implementeren we continue verbeteren als een alledaags onderdeel in het werken? Welke tools zetten we hierbij in en hoe leren we het ons zelf aan om blijvend toegevoegde waarde te leveren voor onze klant(en)?

 

 

Implementatie

Onze adviseurs hebben kennis van de verschillende domeinen  en dringen met u door in de haarvaten van uw organisatie zodat de juiste prioriteiten worden gesteld.

Zo creëren we samen waarde voor de klant en kan de uitvoering slanker worden.

 

 

 

 

 

 Ondersteuning

  • Beleidsontwikkeling
  • Ontwikkeling en invoering nieuwe werkconcepten
  • Uitwerken nieuwe verdienmodellen
  • Programma management
  • Organisatie ontwikkeling

Ondersteuning

  • Procesmanagement
  • Informatiemanagement
  • Kwaliteitsmanagement
  • Lean Management

Ondersteuning

 

LEAV werkt samen met partners met kennis van zaken in domeinen zoals zorg, arbeidsmarkt en  volkshuisvesting.