De LEAV pijlers

Inzicht hebben in de eigen processen is belangrijk om de bedrijfsvoering te optimaliseren. In complexe organisaties zijn procesbeschrijvingen een belangrijk onderdeel van de LEAV aanpak. Procesverbetering begint immers bij het begrijpen van je eigen bedrijfsprocessen.  Het beschrijven en opnieuw ontwerpen van de processen helpt de betrokkenen in alle management lagen om objectief de uitvoering te bezien. Met de LEAV veranderaanpak leren we op een andere manier naar processen kijken. We zorgen dat processen zo worden ingericht zodat het voor de klant rendement oplevert.


Klant centraal

Iedere organisatie bestaat bij de gratie van haar klanten. Het is van belang dat iedereen in de organisatie dit begrijpt én ernaar handelt. LEAV stelt dat alle activiteiten en processen erop gericht moeten zijn om maximale waarde te realiseren voor de klant. Dat vraagt om voortdurend te kijken naar de organisatie door de ogen van de klant. Is het logisch? Is het gemakkelijk te begrijpen? Werkt het prettig? Past het bij de vraag? Voldoet het in de behoefte?

Samenhang

De inspanningen van ieder individu in de organisatie hebben het meeste effect als deze in samenhang plaatsvinden. Daarom heeft iedere medewerker inzicht nodig in zijn eigen rol, de werkwijze en het functioneren van de organisatie. De optimale samenhang vinden we bij de klant. Door de klant/het eindresultaat centraal te stellen in alle bedrijfsprocessen, zullen medewerkers en afdelingen zich richten naar dit einddoel en eigen belang of afdelingsbelang ondergeschikt maken.Vermijden verspillingen

In ieder proces komen verspillingen voor. Ineffectief vergaderen, niet-logische administratie, randprocessen die teveel tijd in beslag nemen. Door het creëren van overzicht en inzicht in de bedrijfsprocessen, activiteiten en verantwoordelijk-heden ontstaat een platform om verspillingen bloot te leggen én aan te pakken. Het resultaat is een bedrijfsproces dat stap voor stap slimmer en ‘slanker’ wordt.

Meten en weten

Procesverbetering begint bij nieuwsgierig zijn over wat je doet. Pak het vergrootglas en onderzoek de weg naar het resultaat. LEAV hecht veel waarde aan het visueel maken van de kwaliteit van de uitvoering. Ontwikkel prestatie indicatoren met je medewerkers die je helpen om het proces te verbeteren. De grote kracht van meten schuilt in het zichtbaar maken van de prestatie voor iedereen in de organisatie. Dit heeft een positief effect op het bewustzijn en de motivatie van de medewerkers.Teamwerk

 

Een effectieve organisatie komt alleen tot stand door teamwork. Iedere individuele medewerker moet de visie van de organisatie en de rol van de klant begrijpen en ernaar handelen. Teams moeten elkaars verantwoordelijkheden kennen, elkaar respecteren en elkaars kracht gebruiken. LEAV richt zich op de verbinding tussen de klanten en de professionals. Hoe communiceer je effectief? Hoe gaan we met elkaar en de klant om? Wat is je rol in en bijdrage aan een team? LEAV gebruikt hiervoor onder andere de uitgangspunten uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).