Waarom LEAV?

Collectieve voorzieningen staan onder zware druk. Sectoren zoals de zorg, het onderwijs en het gehele sociale domein staan onder grote druk. De bezuinigingen in het afgelopen decennium hebben diepe sporen achter gelaten.  Het vertrouwen in de burger moet worden hersteld en de beschikbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening moet verbeteren.  Digitale transformatie neemt een steeds belangrijkere rol in, hoewel nog niet direct altijd duidelijk is, wat precies de voordelen zijn.  Organisaties die procesgericht werken hebben als voordeel dat zij beter in staat zijn om in te spelen op veranderingen in de wet of in de uitvoering.  Een Procesgerichte organisatie ondersteunt ook de informatievoorziening en de mogelijkheden voor digitale innovatie.

 

Het is belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om de burgers, patiënten en leerlingen goed te kunnen begeleiden. Er is steeds behoefte aan duidelijke richtlijnen in de uitvoering maar ook heeft professional ruimte nodig om zelf te kunnen beslissen in zijn werk met de burger.

Hoe borgen organisaties haar uitvoering zodat zij slank en slim producten en diensten leveren van hoge kwaliteit. Daarbij bepaalt de klant wat goed is en wat niet. Daarnaast moeten organisaties flexibel zijn en snel kunnen inspelen op veranderingen. Dat vraagt om een adequate aanpak. Een praktische aanpak die begint op de werkvloer.