LEAV in arbeidsmarktregio All@Work

In het boek All@Work wordt de aanpak van Participatieve Arbeidsintegratie uitgewerkt aan de hand van een business case van de arbeidsmarktregio All@Work. In deze regio werken vijf gemeenten samen aan de implementatie van de Participatiewet.  Er worden diverse praktijkvraagstukken besproken.

 

Hieronder enkele voorbeelden uit het boek All@Work | de aanpak voor participeren naar vermogen.  


Klanten centraal: Balance Board

Het resultaat van de klant telt. Dit betekent dat we goed moeten nadenken over hoe we onze uitvoering en de processen willen organiseren. In het sociale domein zijn er meer klanten in de uitvoering. Waardecreatie voor deze klanten wordt in het balance board als vertrekpunt genomen voor de nieuwe inrichting van de uitvoering.

 

 

 

Samenhang in processen

Richt de processen zodanig in, dat vanuit de klantvraag wordt gewerkt. In Lean wordt dit vraaggerichte productie genoemd. Met drie klanten en stakeholders drukt dit een belangrijke stempel op het inrichten van de hoofdprocessen. 

  • Zorg voor standaardisatie en structurering van diensten en producten.
  • Zorg dat er continu wordt gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening voor de klanten.


Verspillingen 

 

 Zorg dat er inzicht is in de verspillingen in het participatieproces en werk als organisatie voortdurend aan het terugdringen van verspillingen.

Dashboard: meten is weten

Het is noodzakelijk dat de uitvoeringsorganisatie inzicht heeft in de prestaties en de procesgang, anders is het onmogelijk om doelen te stellen en te halen, het proces bij te sturen en prestaties te verbeteren. Met drie verschillende stakeholders en een complexe financiering en uitvoering is dit inzicht nog niet zo gemakkelijk en eenduidig boven water te halen. Dat blijkt uit bovenstaande figuur.