Arbeidsmarkt

 

De drie decentralisaties in het sociale domein leggen veel verantwoordelijk voor de uitvoering bij gemeenten.  Vaak ontstaan fusieorganisaties van verschillende gemeentelijke afdelingen en andere organisaties. Als de bestuurlijke besluiten zijn genomen is de grote vraag op welke wijze deze organisaties haar bedrijfsvoering gaan inrichten om de verwachte prestaties te gaan leveren.

 

Speciaal voor de Participatiewet hebben we een Participatieprocesmodel ontwikkeld die uitvoeringsorganisaties ondersteunt om de uitvoering effectiever te maken en tegelijkertijd te zorgen voor meer mensen aan het werk.

 

Business case Participatiewet

Zorg

 

De kosten voor de zorg stijgen nog steeds. Na jaren van bezuinigen wordt het steeds moeilijker om kosten te reduceren zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit van de zorg. LEAV benadert de zorg op een andere manier. Met LEAV begint het opnieuw inrichten van zorg vanuit het klantenperspectief. Door je in iedere stap van het zorgproces af te vragen hoe activiteiten waarde creëren voor de cliënt. 

 

Extra kwaliteit is ook te halen door zaken weg te laten die niet bijdragen aan het resultaat voor de cliënten. Zo ontstaat een klantgerichte en slanke organisatie en blijft de zorg betaalbaar.

 Onderwijs

Opbrengstgericht onderwijs is de nieuwe norm. Elke onderwijsorganisatie wordt aangesproken op de onderwijsprestaties en de kwaliteit van haar dienstverlening. Dat is in principe prima, zolang we de positie van de leerling, niet uit het oog verliezen. Moderne onderwijsorganisaties moeten uiterst effectief werken waarbij ze worden afgerekend op de prestaties van de leerlingen. Dit strookt niet altijd met de realiteit en de regels waaraan de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen moeten voldoen. De LEAV aanpak helpt onderwijsinstellingen om gedegen inzicht te krijgen in alle processen die er spelen en de manier waarop deze processen waarde toevoegen. Zo levert LEAV een bijdrage aan onderwijs waarin studenten en medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Productie

Lean is de afgelopen decennia een bijzonder effectieve verbetermethode gebleken voor productiebedrijven. Door de klant centraal te stellen, kwaliteit te bevorderen in de gehele keten en alle het resultaten visueel en meetbaar te maken, zijn besparingen van maar liefst 20% geen uitzondering. LEAV richt zich op productiebedrijven waarbij de factor mens een grote rol speelt: sociale ondernemingen.  In deze omgeving stuur je niet alleen op het vermijden van verspillingen, maar gaat het ook om de balans tussen medewerker en productie. Functie creatie helpt om de talenten van de medewerker in lijn te brengen met de vereisten in de productie. De LEAV aanpak zet coaching en begeleiding in om de prestaties van de medewerker te verhogen en zijn arbeidsmarktwaarde te optimaliseren.