Participatiewet framework

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Voor zowel gemeenten als uitvoerings- en arbeidsmarktorganisaties, SW-instellingen en sociale diensten heeft de invoering van deze wet nogal wat voeten in de aarde gehad. Een recentelijke evaluatie van het Ministerie van SZW heeft uitgewezen dat de beoogde doelstellingen nog lang niet zijn behaald. Voor alle betrokken instanties is er dan ook nog een flinke kwaliteitsslag te maken.

Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet heeft LOOV Advies op basis het boek All@Work | De aanpak naar Participeren naar vermogen, het Participatiewet framework is in MAVIM ontwikkeld. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven of arbeidsmarktregio’s met het vormgeven en modelleren van het nieuwe participatieproces.

De belangrijkste kenmerken in het kort. 

  • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende operationele proces van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
  • Goede start om digitale transformatie mogelijk te maken
  • Ondersteunt de uitvoeirng met het slank maken van administratieve participatieprocessen;
  • Meer sturing door grip op de eigen processen.
  • Minder zoeken, snellere inwerktijd en heel handig voor thuiswerkers die de samenhang zoeken. 


Het Participatiewet framework  draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet met een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.

Download en lees de factsheet of whitepaper en ontdek waar de voordelen van het model in uw organisatie liggen.

Kennismaken met de procesaanpak van de Participatiewet?

Wij laten u graag zien hoe het Mavim Participatiewet framework uitziet en op welke wijze u de implementatie hiervan het beste kunt organiseren

Bel met Wouter van den Ham (Mavim) (06-25259608) of Henk Loos (06-12749599) voor een afspraak of demo hierover.

Aanpak Participatiewet bij Laborijn in Doetinchem