Participatie proces model

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Voor zowel gemeenten als uitvoerings- en arbeidsmarktorganisaties, SW-instellingen en sociale diensten heeft de invoering van deze wet nogal wat voeten in de aarde gehad. Een recentelijke evaluatie van het Ministerie van SZW heeft uitgewezen dat de beoogde doelstellingen nog lang niet zijn behaald. Voor alle betrokken instanties is er dan ook nog een flinke kwaliteitsslag te maken.

Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet heeft LOOV Advies op basis het boek All@Work | De aanpak naar Participeren naar vermogen, het Participatie Proces Model in MAVIM ontwikkeld. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven of arbeidsmarktregio’s met het vormgeven en modelleren van het nieuwe participatieproces.

Het Participatie Proces Model ondersteunt de praktische uitvoering door betrokken instanties door middel van:

 • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende operationele proces van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
 • Aantoonbaarheid van de meerwaarde van operationele processen;
 • Inzicht in het ICT informatielandschap en de in gebruik zijnde ICT-applicaties;
 • Ondersteuning van de operatie met het reorganiseren van het administratieve participatieproces;
 • Uitvoering van risicoanalyses en borging van de uitvoering;
 • Het creëren van draagvlak voor de medewerkers van de uitvoerende partijen.

 


Het Participatie Proces Model draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet met een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.

Mavim Participatie Proces Model

De belangrijkste kenmerken op een rijtje

 • Vermijding van verspillingen
 • Eenvoudige aanpassing of herontwerp van werkprocessen
 • Inzicht in de stuur- en procesparameters
 • Helder inzicht in taken en rollen
 • Inzicht in het applicatielandschap en overzicht van gebruikte applicaties
 • Aansluiting en voorbereiding op de AVG

Aanpak Participatiewet bij Laborijn in DoetinchemDownload en lees de factsheet of whitepaper en ontdek waar de voordelen van het model in uw organisatie liggen.

Kennismaken met de procesaanpak van de Participatiewet?

Wij laten u graag zien hoe het Mavim Participatie Procesmodel er uitziet en op welke wijze u de implementatie hiervan het beste kunt organiseren

Neem contact op met Wouter van den Ham (Mavim) (06-25259608) of Henk Loos (06-12749599) voor meer informatie hierover.